Psychologická poradna a psychoterapie

Jsou služby psychologa pro vás?

Služby psychologické poradny a psychoterapie nabízíme klientům v Praze prostřednictvím následujících forem pomoci:

Co je psychologické poradenství a psychoterapie?

Psychologické poradenství a psychoterapie využívají vědeckých poznatků psychologie k odborné pomoci či podpoře klientů. Zaujímáme holistický pohled na člověka: věnujeme pozornost jedinečné interakci biologických (medicínských), psychologických, sociálních i spirituálních faktorů. Věříme, že pokud se nám daří měnit sféru psychického fungování, dochází k nevyhnutelným posunům také v ostatních oblastech.

Konkrétní situace, ve kterých vám může psycholog pomoci, bývají velice různorodé (viz odkazy na jednotlivé formy) a proces, jehož prostřednictvím dochází ke změně, je velmi komplexní. Jako celek je psychologické poradenství i psychoterapie vždy více než pouhým součtem jednotlivých elementů, mezi nimiž lze vysledovat např.:

  • prohlubování uvědomění sebe sama
  • identifikace kdysi platných, ale dnes již neadekvátních představ
  • akceptování toho, co je mimo naši moc
  • překonání bezútěšnosti a nalezení naděje
  • aktivizace k čelení problémům
  • uchopení situace do svých rukou a posílení vlastních možností.

Konečným cílem spolupráce s psychologem je však vždy zlepšení zakoušené kvality vašeho života prostřednictvím chápání sebe sama, změny chování či životního stylu a uspokojivějších vztahů.

V TERRA pro vás tuto službu zajišťujeme jako psychologové, kteří prošli nejen nezbytným vysokoškolským vzděláním, ale také dlouhodobým komplexním výcvikem v psychoterapii. Své profesní kompetence a osobnostní předpoklady pro poradenskou a psychoterapeutickou činnost rozvíjíme dále kontinuálním vzděláváním a prací pod supervizí.

Více o tom, jak se můžete objednat, zjistíte zde.

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011