Psychologické služby pro rodiče

Poradenství v oblasti vývojových a výchovných obtíží u dětí

Cílem poradenství je pomoci vám zorientovat se v náročné situaci, kterou se svým dítětem prožíváte a na základě našich znalostí a zkušeností z oblasti vývojové, klinické psychologie a psychoterapie vám nabídnout praktická doporučení, jakým způsobem s dítětem jednat a předcházet problémovým momentům v jeho vývoji.

Terapie dětí v kontextu rodinného systému

Tento typ terapie se zaměřuje jednak na práci s celou rodinou s cílem posílit komunikaci a pochopení mezi rodiči a dítětem a také na individuální práci s dětmi. Při práci s dětmi vycházíme z konceptu gestalt hrové terapie, ve které jsou rozmanité techniky (včetně tzv. projektivních technik) využívány s cílem posílit sebevědomí dítěte, dotknout se důležitých témat v jeho prožívání a celkově jej podpořit ve zvládání (nejen) konfliktních situací.

Co můžete očekávat?

Na první schůzce společně vymezíme problém, se kterým přicházíte, a co od spolupráce očekáváte. Pokud se shodneme na tom, že vaše očekávání jsou v souladu s našimi možnostmi a že na obou stranách je otevřenost vzájemně spolupracovat, přejdeme k práci s rodinným systémem. Následuje individuální práce s dítětem. Poslední část schůzky je věnována poradenství a otázkám jen za přítomnosti rodičů. Celý proces trvá přibližně 90 minut.

Pokud se na první schůzce dohodneme na další spolupráci, následuje pět schůzek s cílem potíže více zmapovat, zjistit jejich příčiny, pracovat na rodinné komunikaci, posílit dítě i rodiče v jejich potřebách a rolích. Na páté schůzce společně zreflektujeme minulá setkání, pojmenujeme dosažené pokroky i oblasti, na kterých by bylo možné dále pracovat. V případě zájmu o další spolupráci je možné původní kontrakt prodloužit.

Jsou tyto služby pro vás?

Obrátit se na nás můžete s problémem dítěte ve věku od tří let. Tato služba je určena rodičům, jejichž děti mají tyto problémy:

  • Vztahové a výchovné problémy v rodině
  • Školní problémy včetně výchovných potíží
  • Nesoustředěnost, zapomínání, hyperaktivita
  • Nejistota a strachy
  • Potíže se spánkem
  • Vztahové problémy v kolektivu
  • Agresivita
  • Zdravotní problémy, které nemají fyziologickou příčinu (bolesti břicha, hlavy, pomočování apod.)

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011