Nový psychoterapeutický výcvik v SUR

- přijímací řízení květen/červen 2012

V rámci akreditovaného programu vzdělávání v psychoterapii o.s. SUR otevírá v r. 2012 další výcvikovou komunitu, kterou povede Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Rozsah 550 výcvikových hodin během pěti let (ročně 1 týden, 2 skupinové víkendy a 1 prodloužený komunitní víkend). Cena 150 Kč/v.hod., v případech hodných zvláštního zřetele na základě individuální žádosti je možné snížení.

Nová komunita je otevřená lékařům, psychologům a dalším pracovníkům „pomáhajících profesí“ s VŠ vzděláním zdravotnických či humanitních směrů nebo minimálně se SŠ vzděláním a praxí v oboru nebo dokončujícím studium, ve věku od 23 let, působícím ve státním, soukromém i nestátním neziskovém sektoru, ve zdravotnictví i mimo něj.

Výcvikový tým komunity: Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. (vedoucí), PhDr. Iveta Jonášová, Ph.D., Mgr. Martina Kukolová, PaedDr. Martina Richterová Těmínová, PhDr. Ing. Radoslav Ernest, PhDr. Jiří Libra, PhDr. Petr Moos.

Výcvik má základní psychodynamické zaměření s integrací některých dalších uznávaných psychoterapeutických přístupů. Probíhá podle pravidel akreditovaného výcvikového institutu SUR, uznávaného Evropskou psychoterapeutickou asociací, a řídí se etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti.

Předběžné přihlášky zasílejte e-mailem na adresu kalina@adiktologie.cz neprodleně poté, co si přečtete tuto první informaci. Další informace budou zaslány pouze předběžně přihlášeným. Přijímací řízení proběhne v květnu/červnu, první týdenní soustředění komunity se uskuteční 30.9. - 6.10.2012 v Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem.

Přihlášky a informace:

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
1.místopředseda o.s. SUR, vedoucí výcvikového týmu
Pracovní adresa:
Klinika adiktologie 1. LF a VFN
Univerzita Karlova v Praze
Apolinářská 4, 128 00  Praha 2
kalina@adiktologie.cz
http://www.adiktologie.cz
Mobil 603 712 667


Zveřejněno 30.03.2012

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011