Doléčovací skupina pro závislé

- ambulantní podpora abstinence

Doléčovací skupina je určena pro klienty závislé na alkoholu, nelegálních drogách, návykových lécích a hracích automatech, kteří absolvovali základní krátkodobou léčbu v léčebnách případně i léčbu dlouhodobou v terapeutických komunitách.

Jejím cílem je nejen předcházení, popř. zvládnutí relapsu, ale také rozvíjení schopností nutných pro dlouhodobé udržení abstinence, jako např. zvládání bažení (včetně skrytého), hledání či posilování motivace k trvalé abstinenci a práce s emocemi a mezilidskými vztahy klientů. Základním smyslem doléčovací skupiny je pak osobnostní rozvoj jejích členů a rozšiřování osobní svobody skrze sebeuvědomování a přijetí zodpovědnosti za sebe sama.

Doléčovací skupina probíhá každý čtvrtek od 18.15 do 19.45 na adrese TERRA, Čerchovská 6, Praha 2. Vede ji PhDr. Radoslav Ernest, psycholog a psychoterapeut se zkušenostmi z několika různých stupňů léčby závislostí (v psychiatrické léčebně, terapeutické komunitě i v ambulantním doléčování). Délka doléčování jednotlivých klientů je individuální, pohybuje se v rozpětí od 9 měsíců do 2 let a vychází z potřeb každého jednotlivce. Maximální počet klientů ve skupině je 10. Cena za účast na jedné doléčovací skupině je 260 Kč.

Zájemci o doléčování nás mohou průběžně kontaktovat telefonicky na t. č. 777 233 571 nebo e-mailem na dolecovaci.skupina(zavináč)terraweb.cz Domluvíme si nejprve individuální setkání, kde vás seznámíme se základními pravidly skupiny a pokusíme se sladit vaše očekávání s možnostmi, které doléčovací skupina nabízí. Doporučení z jiných zařízení je vhodné, nikoliv nezbytné. V případě, že se dohodneme na spolupráci, nabídneme vám termín vstupu do skupiny. V opačném případě vám můžeme doporučit jiné zařízení, které bude lépe naplňovat vaše potřeby.

Jedním ze základních cílů klientů doléčovací skupiny je předcházení relapsům návykového chování. K tomuto účelu mohou klienti zahrnout do svého krizového plánu telefonní kontakt na vedoucího skupiny. V případě, že k relapsu už došlo, je smyslem doléčování jeho úspěšné zvládnutí a zabránění rozvinutí dlouhodobé recidivy a debaklové situace. Z toho plyne, že relaps (pod podmínkou, že je oznámen) není důvodem k vyloučení ze skupiny, ale naopak skupina může být jedním z podpůrných činitelů, který umožní klientovi tuto krizi zvládnout, zpracovat a následně přetavit ve zkušenost posilující jeho schopnost abstinovat. Jedná se nicméně pro celou skupinu o velmi zátěžovou situaci. Aby tedy nebyli ostatní členové skupiny ohroženi, musí být dodržena striktní pravidla, s nimiž je zájemce o skupinu seznámen na vstupním individuálním setkání.

Pro motivované klienty je relaps vždy velmi bolestnou zkušeností, nicméně platí naší praxí opakovaně potvrzovaná skutečnost, že často nejúspěšněji abstinují nikoliv ti, kteří nikdy nechybovali, ale ti, kteří se dokázali se svými chybami dobře vypořádat. Zatímco zpracovaný relaps směřuje k abstinenci, zamlčený relaps vede vždy k recidivě a debaklu.

Zveřejněno 01.09.2012

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011