Skupina zaměřená na práci s emocemi

- od dubna 2011

Tato krátkodobá terapeuticky koncipovaná skupina je obzvláště vhodná pro lidi s poruchami nálady, úzkostmi, psychosomatickými příznaky apod. Profitovat z ní mohou všichni, kteří mají zájem o sebepoznání a osobnostní růst, chtějí blíže porozumět svému prožívání a hledají možnosti, jak zvýšit pocit naplnění a uspokojení z vlastního života.

Účast ve skupině Vám pomůže

  • pochopit souvislost mezi Vašimi myšlenkami, emocemi, tělesnými prožitky a jednáním a jak se to vše zrcadlí ve vztahu k sobě samému, druhým lidem, ke světu,
  • prozkoumat v bezpečné atmosféře, jakým způsobem zacházíte se svými emocemi a jak Vám tyto způsoby slouží,
  • získat větší svobodu v reagování na různé situace prostřednictvím změny toho chování, které již přestalo plnit svou funkci.

Skupina bude vedena dvojicí psychologů s komplexním psychoterapeutickým výcvikem - Mgr. Barbarou Ernest a PhDr. Radoslavem Ernestem. Ve společné práci se budeme opírat zejména o principy gestaltterapie, která patří mezi zavedené psychoterapeutické směry s účinností podloženou výzkumy. Součástí programu bude také psychoedukace pokrývající klíčová témata ve vztahu ke zvládání vlastních emocí.

Forma programu: 10 skupinových setkání v délce 90 minut, 1x týdně
Termíny setkání: od 11.04. 2011 do 13.06.2011, vždy v pondělí 19:15 - 20:45 h.
Místo: TERRA - Terapeutický a rozvojový ateliér, Čerchovská 6, Praha 2
Cena: 2500 Kč / celý program
Počet účastníků: max. 10 osob
Přihlášky: na barbara.ernest(zavináč)terraweb.cz nebo tel. 774 235 225 do 31.03. 2011

Zájemci o skupinu budou pozváni na osobní setkání s vedoucími skupiny. Jeho cílem bude zmapování motivace, sladění Vašich potřeb a očekávání s možnostmi skupiny, stejně jako zodpovězení všech případných dotazů.

Leták k tisku


Zveřejněno 24.02.2011

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011