Sebezkušenostní a růstová skupina

- ak.r. 2017/18

Postrádáte ve svém studijním programu dostatek sebepoznávacích kurzů?
Uvažujete o dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku a potřebujete se rozhodnout, zda se k tak zásadní investici (osobní, časové, finanční...) skutečně zavázat?

Sebezkušenostní a růstová skupina pro studenty pomáhajících profesí a začínající profesionály je URČENA zájemcům, kteří chtějí rozšířit porozumění svým charakteristickým vzorcům ve vztahování se k sobě samému a k druhým. Napomůže uvědomění vlastních osobnostních kvalit, potřeb, schopností i limitů a otevře cestu jejich tvořivému využití při práci s lidmi.

FACILITÁTORY skupiny budou MUDr. Petra Grumlíková a PhDr. Radoslav Ernest, terapeuti vyškolení v dialogickém gestalt-terapeutickém přístupu.

Skupinová setkání budou PROBÍHAT každou druhou středu od 18:15 do 21:30 v Terapeutickém a rozvojovém ateliéru TERRA, na adrese Čerchovská 6, Praha 2 (5 min. od metra A Jiřího z Poděbrad). První setkání se uskuteční 1. 11. 2017, poslední na konci dubna 2018.

PROGRAM zahrnuje 22 skupin o délce 90 min. - vždy dvě v jednu středu - a 3 intenzivní celovíkendová setkání. Maximální počet účastníků skupiny je 11.

Celková CENA programu pro jednoho účastníka je 8.800 Kč - tj. 102 Kč za výukovou hodinu (45 min.). Je možné dohodnout uhrazení částky ve vícero splátkách.

Zájemci se mohou PŘIHLÁSIT na e-mailové adrese
skupina.studenti(zavináč)terraweb.cz, další informace lze získat na tel. 777 233 571. Všichni přihlášení budou pozváni na individuální setkání, jehož smyslem je vzájemně se poznat, sladit očekávání nebo zodpovědět jakékoli další otázky.

 

Studentům oboru Psychologie FF UK se účast ve skupině uznává absolvovaným počtem hodin do penza nutného pro splnění předmětu APS300053 "Praxe" / APS500023 "Praxe a stáže". Podle našich dosavadních zkušeností také studentům dalších oborů bývá skupina započítána jako odborná praxe. Skupina také může dobře posloužit jako "ochutnávka" dlouhodobého psychoterapeutického výcviku (odpovídá 86 v.hod.).

Leták

Zveřejněno 01.09.2017

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011