Porodní trauma - podpora ženám při jeho zpracování

- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)

„Člověk se zbaví svého draka tím, že mu dá jméno.“

Nabízím Vám psychologickou podporu při vypořádávání se s náročným či traumatizujícím porodem. Mohlo se např. jednat o porod, který

 • byl předčasný
 • skončil akutním zásahem (sekce, použití kleští apod.)
 • nedostalo se Vám při něm dostatečné podpory
 • byl provázen pocity jako ztráta kontroly, bezmoc
 • zahrnoval odloučení od dítěte
 • „pouze“ neodpovídal Vašim představám, přáním apod.

Naše společná práce může dle Vašich individuálních potřeb zahrnovat

 • přijetí svého porodního zážitku takového, jaký byl
 • obnovení důvěry ve své vlastní tělo, mateřské kompetence, své dítě i svět kolem
 • posílení pozitivní vazby k dítěti
 • znovuzískání kontroly nad svými pocity, prožitky
 • práci se zatěžujícími symptomy (např. nespavost, úzkostnost, vtíravé myšlenky)
 • zkontaktování se s pozitivními stránkami porodu, uvědomění si, jak tuto zkušenost můžete co nejlépe využít na své další cestě
 • otevření se pro možnost dalšího těhotenství a porodu (v případě, že si je přejete)

Výzkumy ukazují, že 1-9% žen naplňuje v důsledku svého porodního zážitku diagnostická kritéria tzv. posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a dalších 9-18% trpí některými z jejich příznaků. Tato čísla se liší dle toho, zda se jedná o některou ze zemí, pro které je typický nemedicínský přístup k porodu (tzn. méně lékařských zásahů, zajištění kontinuální péče o ženu a dítě v období těhotenství, porodu a šestinedělí ad.) jako jsou Švédsko a Holandsko, nebo naopak o země jako USA charakteristické velkou mírou lékařských intervencí do porodního procesu (vyvolávání, urychlování, rutinní zásahy apod.). Vzhledem k tomu, že většinový přístup k porodům v ČR je spíše medicínský, lze očekávat, že procento žen trpících PTSD nebo některými z jejích symptomů bude u nás spíše vyšší.

Pokud jste jednou z nich, určitě si zasloužíte pomoc a podporu!

 

Cena za jedno setkání: 600 Kč/50 min.

Zveřejněno 10.01.2014

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011