Coaching

Kariérové koučování (career coaching)

Služba kariérového koučování je zaměřená na pomoc při naplňování vašeho potenciálu. Děje se tak cestou odstraňování vnitřních bariér výkonnosti a spokojenosti a aktivizací zdrojů, které máte k dispozici.

Co je kariérové koučování?

Prvním krokem v rámci úvodního setkání je formulace kontraktu – budeme se bavit o cílech spolupráce, jejích podmínkách, stanovíme si ukazatele, podle kterých budeme posuzovat úspěšnost/neúspěšnost společného úsilí. Další společná práce na dosahování cílů bude realizována formou specifické formy dialogu – koučovacího rozhovoru. Jeho účelem bude pomoci vám zmapovat současnou situaci (zmenšit „slepá místa" a tak rozšířit zorné pole a možnosti rozhodování), formulovat vizi a cíl, podpořit vaše zdroje pro jejich dosahování, připravit vás pro zvládnutí překážek, které na této cestě mohou vyvstat.

Je kariérové koučování pro vás?

Koučování je vám určené, pokud potřebujete udělat nějakou změnu ve svém pracovním životě nebo mu dát nový směr. Může vám taky pomoci vyřešit rozmanité otázky vztahující se k vaší práci a kariéře jako např.:

  • Cítím se vyčerpaný, chybí mi pocit naplnění – jak mohu opět cítit radost z vlastní práce?
  • Vnímám, že práce jde na úkor mého osobního života – jak mohu dosáhnout větší rovnováhy?
  • Mám na pracovišti vztahové problémy (s kolegy, se šéfem, podřízenými...) – co s tím mohu dělat?
  • Proč se mi v práci opakují stejné situace, které mně vadí?

Služba je obzvlášť vhodná pro lidi na vedoucích pozicích, kdy je může významně podpořit v jejich roli, např. při formulování vize, vedení týmu, delegování, poskytování zpětné vazby, zvládání stresu, efektivním sebeřízení, conflict-managementu apod.

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011