Krizová intervence

Služba krizové intervence je zaměřena na okamžitou podporu při zvládání náročných životních situací, které pro vás představují neúnosnou psychickou zátěž - jsou zahlcující svou intenzitou, délkou trvání, naléhavostí nebo nepředvídatelností.

Co je krizová intervence?

Počet setkání je při krizové intervenci individuální a plně podřízen aktuálním potřebám – jedná se o krátkodobou pomoc, která končí v momentě stabilizace psychického stavu (do 10 setkání). V rámci setkávání se vám dostane emoční podpory, pomoci při formulaci konkrétního plánu pro blízkou budoucnost, ujasnění si, o co se při zvládání potíží můžete opřít. Na závěr krizové spolupráce vám můžeme doporučit následnou podporu a péči dle vašich potřeb a zájmu – nejčastěji se jedná o psychoterapii orientovanou na zpracování traumatické události.

Je krizová intervence pro vás?

Krizová intervence je vám určena, pokud se právě nacházíte v akutní psychické krizi např. z důvodu ztráty blízké osoby, rozpadu partnerství, ztráty existenčních jistot, závažné nemoci své nebo svých blízkých, prožitého násilného činu, živelní katastrofy apod. a uvědomujete si, že odborná podpora vám může pomoci situaci zvládnout rychleji a lépe.

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011