Psychotesty

Profesní psychotesty

Při posuzování profesních předpokladů využíváme tzv. Hoganovy osobnostní testy, které jsou často aplikované i ve firmách v rámci výběrového procesu. Jedná se o vysoce validní psychodiagnostické nástroje určené pro komplexní posouzení osobnosti s ohledem na pracovní uplatnění a výkonnost. Tři základní testy - Hoganův osobnostní dotazník, Hoganův rozvojový test a Inventář motivů, hodnot a preferencí - postihují osobnostní profil, tendenci k dysfunkčním vzorcům jednání v zátěžových situacích a vaši motivační strukturu.

Jak probíhá testování profesní psychodiagnostikou?

Pokud projevíte zájem o otestování vašich profesních předpokladů, na osobní schůzce si domluvíme, který z testů (případně jaká jejich kombinace) vám nejlépe zodpoví otázky, jež jsou pro vás důležité. Vedle toho se dohodneme na formě výsledné zprávy. Následně obdržíte e-mailem přístupové údaje pro on-line vyplnění testu. To je možné z jakéhokoliv počítače připojeného na internet. Pro vlastní vyplnění testu si tedy můžete sami zvolit čas a místo, které vám vyhovují.

Před druhou schůzkou, jejíž náplní bude interpretace vašich výsledků a pomoc s formulováním plánu osobnostního rozvoje s ohledem na vaše profesní cíle, obdržíte e-mailem elektronickou výslednou zprávu – budete se tak moci na konzultaci lépe připravit. Profesní psychodiagnostika může být východiskem pro kontinuální a hlubší práci na vlastním kariérovém rozvoji - navazující službou může být zážitkové kariérové poradenství, koučování nebo psychoterapie.

Jsou profesní psychotesty pro vás?

Profesní psychotesty vám doporučujeme, pokud chcete více rozumět tomu, jak se vaše osobnostní kvality promítají do vaší pracovní výkonnosti a spokojenosti. Na základě interpretace jejich výsledků vám pomůžeme pojmenovat vaše silné a rozvojové stránky, upozorníme na rizikové vzorce, které vám mohou komplikovat kariéru, zpřesníme představu o tom, jaká práce vás motivuje a jak vypadá firemní kultura, která vám „sedí". Profesní psychotesty jsou také vhodné pro absolventy škol v situaci rozhodování o dalším studiu nebo před vstupem na trh práce.

Testy osobnosti

Základem psychologického posouzení osobnosti je rozhovor s klientem a Roschachův test, který může být podle konkrétního cíle vyšetření doplňován dalšími psychodiagnostickými metodami.

Rorschachův test se během své již téměř stoleté historie stal celosvětově vůbec nejdéle vyvíjeným a nejuznávanějším nástrojem k psychodiagnostice osobnosti - jakýmsi „králem“ mezi testy. Za tu dobu o něm vyšly tisíce monografií, odborných článků a bylo uspořádáno bezpočet mezinárodních konferencí. Díky celoživotnímu výzkumnému úsilí J. E. Exnera a jeho týmu, který v r. 2003 vydal již 4. revizi svého komprehenzivního systému, byly moderní psychologické vědě dodány matematické důkazy o vypovídací hodnotě této jedinečné metody.

Výjimečné postavení Rorschachova testu je dáno jeho schopností zachytit osobnost v celé její šíři a komplexnosti, čehož lze využít k zodpovězení mnoha různých otázek. Současně to však znamená, že vyhodnocení výsledků je tak náročné, že jej lze jen obtížně srovnávat s dalšími testy. Role dlouhodobě speciálně školeného psychologa je zde proto nenahraditelná.

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011