Rozvoj osobnosti

Rozvojové kurzy pro studenty pomáhajících profesí

Programy mají sebezkušenostní a osobnostně růstový charakter a jsou vedeny v duchu dialogického gestalt-přístupu. Ve většině případů se jedná o dlouhodobější a kontinuální skupinovou práci s cílem posílit vaše profesní kompetence a podpořit vás v budoucí profesní roli.

Programy jsou vám určeny, pokud studujete některou z pomáhajících profesí na VŠ či VOŠ (případně jste začínající pomáhající profesionál) a přitom si uvědomujete, že práce s druhými lidmi je neoddělitelná od práce na vlastním rozvoji. Pokud máte zájem prohloubit své sebepoznání – porozumět svým charakteristickým vzorcům ve vztahování se k sobě samému a k druhým lidem, uvědomit si své osobnostní kvality, potřeby, schopnosti i limity a chcete hledat možnosti pro jejich tvořivé využití při práci s klienty – tyto programy vás v tom mohou významně podpořit.

Outdoorové kurzy na námořní plachetnici

Týden strávený na námořní plachetnici plavbou po Jaderském moři vám poskytne příležitost poodstoupit od zaběhnutého rytmu života, plně vnímat sebe i prožít zážitky vzdálené od každodenní zkušenosti. Vypnete autopilot a chopíte se kormidla. Na vlastní kůži poznáte, proč se říká táhnout za jeden provaz, chytit dobrý vítr do plachet, mít správný kurz nebo prostě být na jedné lodi.

Tyto kurzy jsou určeny lidem (jednotlivcům nebo skupinám), kteří jsou otevřeni dobrodružství společné plavby i cesty k sobě. Žádné předchozí zkušenosti s jachtingem, ani speciální dovednosti nejsou nutné.

Sebepoznávací a růstové programy pro ženy

Tyto programy pro ženy jsou zaměřené na téma ženské identity a prohloubení sebepoznání v různých fázích životního cyklu. Nabízíme prostor pro zastavení se, sdílení a vzájemnou podporu, které umožňují uvědomění toho, co je pro vás ve vašem životě skutečně důležité. Věříme, že inspirace, kterou si mohou ženy vzájemně poskytnout, je klíčová pro zdravý rozvoj ženské osobnosti v každém věku. Můžeme se setkat jednorázově (na jedné konkrétní skupině či workshopu) nebo se potkávat dlouhodobě (na otevřené či uzavřené skupině nebo cyklu workshopů). V práci často využíváme rozmanité prožitkové techniky - arteterapeutické, imaginativní a jiné, které vám umožní hlubší vhled do vašeho vnitřního života.

Tyto workshopy a kurzy jsou vám určené, pokud chcete více poznávat samy sebe i jedinečný způsob jakým vyjadřujete ve svém životě fakt, že jste žena. Rády vás na setkáních přivítáme, cítíte-li, že potřebujete pro svůj rozvoj a pro radost potkávat jiné ženy, hovořit s nimi, sdílet s nimi své zkušenosti a příběhy v bezpečném a přijímajícím prostředí.

Zážitkové workshopy zaměřené na pracovní uplatnění a spokojenost v práci

Tyto programy jsou zaměřené na hledání opravdového poslání a naplnění v zaměstnání. Při jejich realizaci se inspirujeme zejména prací významného kariérového poradce Thomase Dienera. Společně s ním věříme, že lidé tady nejsou od toho, aby vyplňovali mezery na trhu práce, a že práce může být mnohem víc než obživou – pilířem dobrého pocitu z vlastního života, zdrojem naplnění, dobrodružnou cestou.

Programy mají nejčastěji podobu tematických workshopů, které se vztahují k důležitým otázkám práce a povolání. Hovoříme zde například o vizi, kam chceme směřovat svou kariéru, o penězích a ocenění za naši práci, o vztazích na pracovišti, hledáme, o co se můžeme opřít při slaďování pracovního a osobního života apod. Protože se ukazuje, že racionální argumenty často nevedou k těm nejlepším rozhodnutím, snažíme se v setkáních oslovit také emocionální stránku – pracujeme se sny, vzpomínkami, touhami, představivostí, příběhy. Workshopy jsou nejčastěji otevřené, můžete tedy navštívit jeden, několik nebo všechny z cyklu.

Tyto programy jsou určeny vám, pokud se právě nacházíte v období hledání nových cest ve svém pracovním životě – potřebujete-li si uvědomit, co je pro vás opravdu podstatné a na základě toho učinit důležitá rozhodnutí. Svým netradičním nahlížením na oblast práce, především jako na bohatý zdroj seberealizace, v nich můžete také načerpat energii a podporu pro vaši další profesní cestu. Programy jsou obzvláště vhodné pro:

  • absolventy škol v situaci rozhodování o dalším studiu nebo před vstupem na trh práce
  • ženy/muže vracející se do práce po rodičovské dovolené
  • lidi, kteří z jakéhokoliv důvodu uvažují o změně zaměstnání
  • ty, kterým chybí radost a uspokojení z vlastní práce

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011