Individuální služby psychologa

Individuální psychologické poradenství

Psychologické poradenství je krátkodobá služba sestávající z omezeného množství konzultací (zpravidla do deseti). Je vhodná, má-li v relativně krátkém čase dojít k ovlivnění určité oblasti vašeho života. Je zaměřena na řešení konkrétní situace či problému, se kterým se na nás obrátíte, nebo který si společně jasně definujeme na prvním setkání.

Poté, co vymezíme také změnu, kterou považujete za žádoucí, budeme během dalších setkání společně pracovat na prozkoumání situace a formulaci kroků, které by byly pro vás vhodným řešením. Mezi jednotlivými setkáními budete mít příležitost zkoušet realizovat doporučení v praxi a svoji zkušenost pak přinášet do dalších konzultací, aby mohla být využita k zpřesnění navrhovaných postupů. K úspěšnému ukončení spolupráce dojde v momentě, kdy vyhodnotíte dosažené změny jako dostatečné. V případě, že se během poradenského procesu objeví úzká provázanost původní problematiky s hlubšími osobnostními a vztahovými charakteristikami, můžete využít naše psychoterapeutické služby.

Individuální psychoterapie

Psychoterapie je dlouhodobá služba, která může trvat i řadu měsíců. V TERRA považujeme psychoterapii za metodu napomáhající harmonickému rozvoji osobnosti, ať už se klienti chtějí „léčit" (ve smyslu zbavit se tíživých symptomů nějaké duševní poruchy), nebo „růst" (pracovat na svém osobnostním rozvoji). Dlouhodobá spolupráce umožňuje dosáhnout hlubších osobnostních proměn a nových způsobů prožívání. Psychoterapie je tedy cestou k vnitřní svobodě a naplňování skutečných potřeb a cílů – včetně plně prožívaných vztahů s blízkými.

Metodou, kterou k dosažení těchto cílů využíváme, je dialogická gestalt psychoterapie.

Jsou individuální služby psychologa pro vás?

Každý člověk je jedinečný. Možné přínosy a limity psychologického poradenství nebo psychoterapie právě u vás rádi probereme na úvodním osobním setkání. Zde uvádíme nejčastější situace, s nimiž pracujeme:

  • orientace v sobě samém, vztah k sobě: nízké sebevědomí, nespokojenost se sebou, otázky vlastní identity, sebepoškozování, obavy z budoucnosti, hledání životního smyslu, osamělost
  • vztahy k druhým lidem (partner, rodič, nadřízený...): potíže v komunikaci, navazování vztahů, sebeprosazení, stud, vina, konflikty, rozchody, partnerské krize, neshody v sexuálním životě, nevěra, ztráta blízkého člověka
  • stísněné nálady, smutek, výkyvy nálad
  • vyčerpání, únava, poruchy spánku
  • obavy, strachy, tréma, úzkosti, fobie, posttraumatická stresová porucha
  • reakce na stres, syndrom vyhoření
  • tělesné obtíže, pro něž lékaři nenašli fyziologické odůvodnění (disociativní a somatoformní poruchy, psychosomatizace)
  • problémy spojené s diagnózou poruchy osobnosti (emočně nestabilní, hraniční, histriónskou, vyhýbavou, závislou)
  • škodlivé užívání a závislosti na návykových látkách (alkohol a nelegální drogy)

Zkušenost s individuální psychoterapií je také doporučována všem, kteří ve svých profesích intenzivně pracují s lidmi a to nejen jako forma psychohygieny a prevence syndromu vyhoření, ale i jako prostředek k rozvoji profesních kompetencí.

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011