První konzultace s psychologem

Náplní prvního setkání je společné mapování prostoru pro spolupráci – budeme se bavit zejména o tom, jak se vaše očekávání a potřeby prolínají s tím, co vám můžeme odpovědně nabídnout. Bude nás zajímat, co vás vedlo k vyhledání odborné pomoci a jaká očekávání od spolupráce máte, přičemž budeme respektovat vaše rozhodnutí, jak moc toho chcete na úvod o sobě sdělit. Také vy budete mít prostor zeptat se na všechno, co potřebujete vědět ke svému rozhodování.

Pokud vám to přijde smysluplné, můžete nám předat doporučení či vyjádření jiných odborníků (např. praktického lékaře, psychiatra apod.), není to však podmínkou poskytnutí našich služeb.

Dále si vyjasníme podmínky spolupráce: délku a frekvenci setkání, způsob úhrady, storno-podmínky při rušení konzultací apod. Pokud se na spolupráci domluvíme, ukotvíme ji v ústní nebo písemné dohodě – tzv. kontraktu, který shrnuje jak cíle spolupráce, tak její podmínky.

Zpravidla bývá první kontrakt uzavřen na 5 setkání – tato doba by měla být postačující na to, abychom poznali, zda oběma stranám dává spolupráce smysl a ubírá se pro vás užitečným směrem. V takovém případě se zřejmě shodneme na prodloužení kontraktu. Bývá užitečné s určitou pravidelností (kupř. jednou za deset setkání) kontrakt společně revidovat – ohlédnout se za průběhem dosavadní spolupráce, ujistit se, že odsouhlasené cíle i domluvená pravidla stále plní svoji funkci, případně je doladit.

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011