Etika psychologické práce

Velkou pozornost věnujeme etickým principům. Jsme si vědomi zodpovědnosti, kterou neseme, když se na nás obrací klient v tíživé životní situaci nebo s intimním problémem. Obsah naší spolupráce je považován za důvěrný, žádné informace o vás nejsou předávány dále. Veškeré výjimky z tohoto pravidla jsou podmíněny písemným souhlasem vás jako klienta. Doporučení či vyjádření jiných odborníků (např. praktického lékaře, psychiatra) může být v některých případech přínosné, není však podmínkou poskytnutí našich služeb. Tato vyjádření přijímáme vždy výhradně z vašich rukou. Pokud po nás budete požadovat poskytnutí nějakého vyjádření pro třetí osoby, děje se tak stejným způsobem. Je tedy obousměrně vyloučena výměna informací pro třetí strany telefonicky, poštou nebo emailem.

K etickým zásadám patří také uznání limitů našeho způsobu práce. Psychologické poradenství a psychoterapie jsou účinnými přístupy k ovlivnění široké škály oblastí lidské zkušenosti, nejedná se však o metody univerzální. V případě, že by vaše očekávání nemohla být naplněna za pomoci prostředků, se kterými pracujeme, pokusíme se vám doporučit služby jiných organizací.

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011