Podmínky spolupráce

Délka a frekvence setkání s psychologem

Délka a frekvence setkání se liší podle toho, o jaký typ psychologické služby se jedná. Poradenská a terapeutická sezení trvají v případě individuálních konzultací typicky 50 minut. Při práci s párem nebo celým rodinným systémem je to 60-90 minut, podobně jako při koučování. Setkání probíhají obvykle jednou týdně, někdy však může být užitečné jejich frekvenci na určité období zvýšit nebo naopak snížit. Zvláště při déledobé psychoterapeutické spolupráci bývá výhodné, je-li termín sezení stabilní, stanovený na určitou hodinu a den v týdnu.

Více informací o doporučované délce a frekvenci setkávání naleznete u popisu jednotlivých psychologických služeb.

Úhrada psychologických služeb

Veškeré služby včetně psychologického poradenství a psychoterapie jsou hrazeny přímými platbami dle aktuálního ceníku. Nejsme zdravotnické zařízení a nemáme žádné závazky vůči třetím stranám (pojišťovnám, lékařům, zaměstnavatelům apod.) - můžeme vám tak garantovat naprostou anonymitu. V případech hodných zvláštního zřetele vám můžeme nabídnout slevu.

Zrušení setkání

V situaci, kdy nemůžete dodržet naši domluvu na termínu schůzky, je nutné ji zrušit telefonicky v dohodnutém předstihu. V opačném případě musíte konzultaci uhradit. Toto pravidlo platí oboustranně – dojde-li z nepředvídatelných důvodů k odvolání setkání z naší strany v kratším než dohodnutém předstihu, máte další konzultaci bezplatnou.

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011