Pavel Rataj

Mgr. et Mgr. Pavel Rataj

 

Telefon: 777 041 478

E-mail: pavel.rataj(zavináč)terraweb.cz

Nyní na adrese: Slezská 74, Praha 3

Web: www.pavelrataj.cz

 

V TERRA působím jako partnerský psycholog, párový psychoterapeut, manželský a rodinný poradce. V rámci práce s partnerskými či rodinnými vztahy se opírám o kombinaci systémových, humanisticky a hlubinně-dynamicky orientovaných přístupů, o základní principy manželského a rodinného poradenství a využívám také různé efektivní techniky především práci s tělem, KBT či prvky známé z rodinných konstelací. Osobně i profesně kladu důraz na vývoj, proces a zrání jak na individuální, tak na vztahové úrovni.

Poskytuji jak individuální, tak i párová či rodinná sezení (poradenství a psychoterapii), která jsou primárně orientovaná na pomoc v blízkých vztazích. Poskytuji odbornou pomoc při problémech v seznamování, při zvládání rozchodu/rozvodu, osamělosti, odcizení, opuštění, v situacích manželské krize, nevěry, hádek a konfliktů, ztrátě partnera. Dále nabízím rodinnou mediaci především v rozvodovém období. Doprovázím partnerské dvojice a manželské páry v procesu zvládání manželských krizí a zátěžových období.


Vysokoškolské studium:

 • Jednooborové magisterské studium psychologie, FF UK Praha
 • Jednooborové magisterské studium sociální práce, FF UK Praha

Další vzdělávání:

 • Kurz párové terapie (Mgr. Jan Knop - Liberecký institut pro psychoterapii a psychosomatiku, o.p.s.)
 • SUR - komplexní pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (Skálův institut) - 950 hod., akreditován MZ ČR
 • Mediace - nástroj sociální práce (CSS Praha)
 • Certifikát manželského a rodinného poradce (Asociace manželských a rodinných poradců ČR)
 • Couples therapy (Ernst Knijff, Institut pro Gestalt terapii)
 • Supervize v pomáhajících profesích a sociálních službách (CSS Praha)
 • Kurz odborného sociálního poradenství I., II. (AMRP)
 • Příběh rodiny - Časová osa (Chvála, Trapková)
 • Ostrov rodiny (Riegel, Vyhnálková)
 • Motivační trénink, práce s nemotivovaným či agresivním klientem (Sananim)
 • Lektorské kurzy prevence (Braun)
 • Kurz krizové intervence (AZ - HELP)
 • Výcvik telefonické krizové intervence (KKC Prachatice)

Profesní zkušenosti:

 • Privátní psychologická praxe - manželská a partnerská poradna - dosud
 • KC 12 Modřany - lektor programů (šikany, závislostí, sexuální  výchovy a PPP) - dosud
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, CSS Praha - psycholog - dosud
 • Supervize sociálních pracovníků v azylových domech - dosud
 • Kolpingův dům (Azylový dům pro matky s dětmi), Praha 8 - psychoterapeut
 • Supervidování a lektorování speciálních interakčních programů (ZŠ a SŠ)
 • Ambulantní oddělení Klíč a Trigon při SVP a VÚ Klíčov, Praha 9 - rodinný terapeut
 • Prev-centrum -  lektor preventivních a intervenčních programů
 • Krizové a kontaktní centrum (OS Prevent), Strakonice - ředitel a konzultant
 • Krizové a kontaktní centrum + Linka důvěry, Prachatice - konzultant

Členství v profesních organizacích:

 • Asociace manželských a rodinných poradců - člen Prezídia

Supervizoři:

 • Mgr. Jan Knop - rodinný a párový psychoterapeut, lektor Gestalt výcviků a dlouhodobých kurzů párové terapie
 • PhDr. Petr Šmolka - čestný prezident Asociace manželských a rodinných poradců, vedoucí Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • PhDr. Hana Vyhnálková - rodinná terapeutka, psycholožka, manželská a rodinná poradkyně

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011