Gestalt psychoterapie

Vycházíme z principů gestalt terapie. Naše zkušenosti ukazují, že napříč různými situacemi, do kterých se v životě dostáváme, lze v našem prožívání a chování vysledovat určité podobnosti. Těchto opakujících se vnitřních procesů si můžeme při vhodném terapeutickém působení nejen všimnout, porozumět jim a bytostně je prožít. V bezpečí terapeutického setkání lze s těmito zakonzervovanými způsoby vztahování se k sobě samému i k druhým lidem také experimentovat, hrát si, zkoušet jejich různé odstíny, alternativy či přímo protipóly.

Proč kupříkladu tak často prožíváme nespokojenost – a někdy až trápení – ve vztazích k blízkým osobám nebo sobě samému? Nevědomky opakované způsoby chování v nás bývají často hluboce zakořeněné, protože před mnoha lety byly těmi nejlepšími reakcemi, jaké jsme měli k dispozici. Dnes už však situace může být jiná a to, co bylo tehdy nejlepším řešením, nám svojí nepružností často brání v naplňování současných potřeb, dosahování nových cílů, dokonce i v navazování uspokojivých vztahů s druhými lidmi. V terapeutické práci můžeme tuto automaticky naprogramovanou nutnost přetvořit v pouhou jednu variantu z celé škály způsobů, jak se v aktuální situaci zachovat. Tento přístup je tedy cestou k vnitřní svobodě a naplňování skutečných, nikoli náhradních potřeb a cílů – včetně plně prožívaných vztahů s blízkými.

Aktuality

- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- celodenní seminář pro jednotlivce a páry
- workshopy, skupiny, konzultace
- Barbara Ernest
- jak mohou tyto svépomocné skupiny pomoci našim klientům a jak mohou inspirovat naši práci
- k humanizaci péče o matky, jejich děti a celé rodiny

- zážitkový kurz na námořní jachtě

- workshop pro matky
- nová služba (Mgr. Barbara Ernest)
- tematická skupina pro ženy
- 4. ročník úspěšného námořnického kurzu (již proběhlo)
- ambulantní podpora abstinence
- přijímací řízení květen/červen 2012
- další skupina pro ženy, o ženách, se ženami...
- rozšiřujeme skupinu pro kolegy v Praze
- nová témata od září 2011
- zážitkový workshop 30. září 2011
- další pokračování
- workshop pro kolegy a kolegyně, pořádá Instep, LOM, hostí TERRA
- nový termín 9. února 2011

- další pokračování otevřených workshopů v lednu 2011